ETIAS VOOR MOLDAVISCHE BURGERS

Deze website is niet verbonden met of eigendom van de EU. De officiële website van de Europese Unie is europa.eu.

  • EU Schengen
  • Niet-EU-Schengenstaten
  • Niet-Schengen EU-staten

ETIAS staat Moldaviërs toe om voor zaken tot 90 dagen naar alle Schengen-lidstaten te reizen.

Moldavische ETIAS-houders die niet zeker weten in welk Schengenland zij willen werken, kunnen alle Schengenlanden bezoeken totdat zij het land kiezen dat het best aan hun behoeften voldoet.

Zodra een Moldavische paspoortdrager heeft bepaald in welk Schengenland hij wil werken, moet hij een werkvisum aanvragen bij een ambassade of consulaat. ETIAS kan niet worden gebruikt voor werkgelegenheid in Europa.

Hoewel de ETIAS toegang verleent tot alle Schengenlanden , zijn werkvisa voor Schengenlanden landspecifiek en moeten ze persoonlijk bij een ambassade worden verkregen.

Werken op een ETIAS met een Moldavisch paspoort in Europa kan leiden tot sancties, uitwijzing of intrekking van de ETIAS-visumvrijstelling. Deze schending van de ETIAS-voorwaarden kan het voor de houder van een Moldavisch paspoort ook moeilijker maken om in de toekomst nog een ETIAS te krijgen.

ETIAS- houders uit Moldavië mogen naar alle Schengenlanden reizen en verschillende educatieve alternatieven in de EU verkennen, zoals conferenties, seminars en korte cursussen.

Een Moldavische student mag binnen een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen een top of congres in een van de aangesloten landen bijwonen zonder dat hij een visum nodig heeft.

Moldaviërs die aan een universiteit in een Schengenland willen studeren, moeten een studentenvisum aanvragen . Hetzelfde geldt voor studenten die deelnemen aan andere academische programma’s die langer duren dan de door het ETIAS vastgestelde limiet van 90 dagen voor Moldaviërs.

Studentenvisa zijn landspecifiek en moeten worden verkregen door het paspoort en de academische referenties van de Moldavische burger in te dienen bij de ambassade of het consulaat van het land waar ze willen studeren.

De vereisten voor Moldaviërs die in het Schengengebied willen studeren, kunnen per land verschillen.