ETIAS VOOR PANAMESE BURGERS

Deze website is niet verbonden met of eigendom van de EU. De officiële website van de Europese Unie is europa.eu.

  • EU Schengen
  • Niet-EU-Schengenstaten
  • Niet-Schengen EU-staten
Houders van een ETIAS-visumvrijstelling uit welk land dan ook, inclusief Panama, mogen niet in de Schengenzone werken met een ETIAS . Naast vrije tijd en doorreis biedt de ETIAS houders de mogelijkheid om voor korte periodes in Europa te verblijven voor zakelijke doeleinden.

ETIAS-houders uit Panama mogen tijdens hun verblijf zaken doen in Europa, maar mogen in geen enkel land werk zoeken of werken.

Houders van een Panamees paspoort die in de EU willen werken, moeten zich wenden tot de ambassade of het consulaat van het land waar zij willen verblijven. Burgers zullen door diplomatiek personeel worden geïnformeerd over de documenten die nodig zijn om in het land te werken en te verblijven.

Met deze visumvrijstelling mogen Panamese ETIAS-houders geen universiteit of school bezoeken . Als een Panamese burger met een geldige ETIAS echter tijdens zijn verblijf aan zeer korte workshops of lessen wil deelnemen, hetzij voor ontspanning, hetzij voor zaken, kan hij dat doen.

Studenten uit Panama die hun studie willen voortzetten of een diploma willen behalen in Europa, moeten eerst een toelatingsbrief krijgen van de universiteit of school die zij willen bezoeken. De brief moet dan door Panamese burgers worden voorgelegd aan de ambassade of het consulaat van het land waar de universiteit is gevestigd.

Het personeel van de ambassade of het consulaat zal uitleggen hoe je een Europees studentenvisum uit Panama kunt krijgen, evenals de benodigde documenten, verwerkingstijd en geldigheid.

Reizigers uit Panama die de Europese Unie en de niet tot de EU behorende Schengenlanden bezoeken, kunnen er maximaal 90 opeenvolgende dagen doorbrengen met een ETIAS-visumvrijstelling.

Dit maximum van 90 dagen wordt geteld binnen een periode van 180 dagen , waarna de burger nog eens 90 dagen mag besteden in alle aangesloten landen.

Met de ETIAS-visumvrijstelling kunnen houders meerdere binnenkomsten in het Schengengebied krijgen. Dit betekent dat een reiziger alle lidstaten mag binnenkomen en alle andere landen die deel uitmaken van het Schengengebied meerdere malen mag bezoeken, zolang hij de limiet van 90 dagen niet overschrijdt.

De visumvrijstelling duurt 3 jaar zolang het bijbehorende paspoort geldig blijft en de houder nog voldoet aan de Schengen-toegangseisen .