ETIAS VOOR VENEZOLANEN

Deze website is niet verbonden met of eigendom van de EU. De officiële website van de Europese Unie is europa.eu.

  • EU Schengen
  • Niet-EU-Schengenstaten
  • Niet-Schengen EU-staten
Venezolaanse burgers kunnen tot 90 dagen per periode van 180 dagen visumvrij het Schengengebied binnenkomen, er tussen reizen en er verblijven. Zowel de periode van 90 dagen als die van 180 dagen gaat in op de dag waarop een reiziger voor het eerst een lidstaat binnenkomt. Venezolaanse visumvrije bezoekers zullen vanaf november 2023 ETIAS kunnen aanvragen.

Venezolaanse reizigers mogen onbeperkt het Schengengebied binnenkomen, zolang het totale aantal dagen doorgebracht in alle lidstaten niet meer dan 90 is in een periode van 180 dagen.

Venezolanen kunnen tot 90 dagen in het Schengengebied verblijven met ETIAS. Venezolaanse burgers moeten vertrekken naar een niet-Schengenland waar zij mogen binnenkomen. Dit betekent dat zij ofwel visumvrije toegang ofwel een geldig visum moeten hebben om dit derde land binnen te komen.

Venezolaanse toeristen moeten dan buiten het Schengengebied blijven tot de hierboven genoemde periode van 180 dagen is verstreken. Venezolaanse burgers krijgen 90 dagen de tijd om in de Europese Unie** door te brengen binnen een tweede periode van 180 dagen zodra ze dag 181 bereiken .

Het niet verlaten van Schengen na het verstrijken van de periode van 90 dagen leidt voor Venezolaanse onderdanen vaak tot boetes of zelfs uitzetting.

Venezolaanse burgers die zonder visum naar de Europese Unie reizen, moeten een geldig paspoort hebben. Dit zal ook het geval zijn zodra ETIAS operationeel is .

Het voor de ETIAS-aanvraag gebruikte paspoort moet geldig zijn voor de duur van de reis. Dit betekent dat het paspoort van de reiziger tijdens zijn verblijf in Europa niet verloopt.

Indien het paspoort van een Venezolaanse onderdaan tijdens zijn verblijf in het Schengengebied om welke reden dan ook verloopt, moet de burger contact opnemen met de Venezolaanse ambassade of het Venezolaanse consulaat.

Reizigers worden eraan herinnerd dat ETIAS ongeldig wordt wanneer het paspoort van een burger verloopt. Dit betekent dat zelfs als de ETIAS van een persoon nog drie jaar geldig is, de reisvergunning niet langer geldig is zodra het bijbehorende paspoort verloopt.